Baltijos šalys Istorija Okupacija

Lietuvos okupacijų istorija nuo LDK laikų

Lietuvos istorija yra kupina įvykių, kai šalis buvo okupuota arba priklausė kitiems valstybėms. Šiame straipsnyje aptarsime Lietuvos okupacijų istoriją nuo Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės laikų.

Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė (LDK)

Nors LDK buvo suvereni ir stipri valstybė, ji nebuvo atspari kaimyninių valstybių intervencijoms ir konfliktams. Tačiau per šį laikotarpį galima kalbėti apie sąjungas ar federacijas, o ne tiesiogines okupacijas. 1386 m. įvyko Krėvos sutartis, kuri sukūrė Lenkijos ir Lietuvos uniją. Nors ši unija dagiausia buvo partnerystė, tam tikrais aspektais Lietuva prarado tam tikrą suverenitetą.

Lenkijos-Lietuvos Abiejų Tautų Respublika

1569 m. Liublino unija paverčia Lietuvos ir Lenkijos santykius konfederacine federacija, kurioje Lietuva praranda dalį suvereniteto, o kai kurie regionai tiesiogiai prijungiame prie Lenkijos. Tuo pačiu metu tai buvo laikotarpis, kai Lietuva ir Lenkija dirbo kartu, kad atsispirtų bendriems išorės priešams.

XVIII a. pabaigos padalijimai

 XVIII a. pabaigoje Lietuva buvo tris kartus padalyta tarp Rusijos, Prūsijos ir Austrijos. Po trečiojo skilimo 1795 m., Lietuva praktiškai dingo nuo Europos žemėlapio, tapdama dalimi Rusijos imperijos.

Pirmasis pasaulinis karas

1915 m. didžioji Lietuvos dalis buvo okupuota Vokietijos imperijos. Ši okupacija truko iki 1918 m., kai Lietuva paskelbė nepriklausomybę.

Antrasis pasaulinis karas

1940 m. Lietuva buvo okupuota Sovietų Sąjungos, o vėliau – nacistinės Vokietijos. Po karo, 1944 m., Lietuva vėl pateko į Sovietų Sąjungos gniaužtus.

Sovietų okupacija

Nuo 1944 iki 1990 m., Lietuva buvo Sovietų Sąjungos okupuota respublika. Nepaisant intensyvaus rusifikavimo, lietuviai išsaugojo savo kalbą, kultūrą ir tapatybę.

Laisvė

1990 m. kovo 11 d., Lietuva atkūrė savo nepriklausomybę, o Sovietų Sąjungos okupacija oficialiai baigėsi 1991 m. rugpjūčio 31 d., kai paskutiniai sovietiniai kariai išėjo iš Lietuvos teritorijos.

Lietuvos istorija rodo, kad šalis daug kartų buvo okupuota, bet kiekvieną kartą išsaugojo savo identitetą ir galiausiai grįžo į laisvės kelią.